JURIDISCHE KENNISGEVING

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina’s bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. In overeenstemming met artikel n°6 van wet n°2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze Centrafort-website:

WEBSITE-EDITOR:

info@centrafort.be

TVA BE0770 729 039

ACCOMMODATIE :

ACCOMMODATIE : infomaniak
25 Eugène-Marziano
1227 Les Acacias
Site Web : https://www.infomaniak.com/

ONTWIKKELING :

Wisely Wicked

Rue de Bois-Seigneur-Isaac 40
1421 Ophain, Belgique

GEBRUIKSVOORWAARDEN :

Deze Centrafort-site wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML5, Javascript, CSS, enz.) voor meer gebruikerscomfort en aangenamere graphics.

We raden aan om moderne browsers zoals Safari, Firefox, Google Chrome, enz.

Centrafort maakt gebruik van alle middelen die tot haar beschikking staan om betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar website te waarborgen.

Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker dient dus zorg te dragen voor de juistheid van de informatie bij Centrafort en eventuele wijzigingen aan de site die hij of zij nuttig acht, te melden. Centrafort is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies: De Centrafort-site kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt.

Het bevat verschillende stukjes gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server gebruikt om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder het accepteren van cookies.

Hypertextlinks: De website kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Centrafort heeft geen middelen om de sites in verband met haar website te controleren.

Centrafort staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen en garandeert deze ook niet. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder van de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De risico’s die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Centrafort.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar de site van Centrafort wenst op te zetten, zal hij zelf een op de site toegankelijke e-mail moeten sturen om zijn verzoek tot het aanbrengen van een hyperlink te formuleren.

Centrafort behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten motiveren.

AANGEBODEN DIENSTEN:

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze Centrafort-website.

Centrafort streeft ernaar de informatie op de Centrafort-site zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. De informatie op de site van Centrafort is niet uitputtend en de foto’s zijn niet contractueel.

Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Bovendien is alle informatie die op de Centrafort-site wordt vermeld uitsluitend ter informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ontwikkeld.

CONTRACTUELE BEPERKING VAN GEGEVENS:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan echter onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten.

Indien u een hiaat, fout of een schijnbaar defect opmerkt, gelieve dit per e-mail te melden aan info@centrafort.be, met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het probleem (problematische pagina, type computer en gebruikte browser, enz.) .

Elke gedownloade inhoud gebeurt op risico en gevaar van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.

Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

De hyperlinks die in het kader van deze website worden opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van Centrafort vallen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM :

Alle inhoud van deze Centrafort-site, inclusief maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrafort. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

GESCHIL :

Deze voorwaarden van de Centrafort-site worden beheerst door het Belgische recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van de vennootschap afhankelijk is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

PERSOONLIJKE GEGEVENS :

Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons door te geven wanneer u onze Centrafort-site bezoekt.

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw achternaam, uw voornaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier dat u online wordt aangeboden in de rubriek “contact” invult.

U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden.

Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.